Nå skal flere barn drive med idrett i Stavanger øst. Helt gratis!

HVA VI GJØR

"Bli med!"-prosjektet til Brodd 

Gratis for hvem?

Alle barn som begynner på fotball i Brodd de to siste årene av barnehagen og som går i 1.klasse på barneskolen spiller gratis i Brodd.

Hvorfor gratis når man betaler i andre klubber?

Vi vil at flere barn skal begynne med idrett. For mange er det et bevisst valg å styre unna aktiviteter som koster mye penger. Vi tror vi kan få flere foreldre til å la barna prøve fotball om det er gratis de første årene.

Hvorfor gjør vi dette?

Brodd er en samfunnsaktør like mye som et idrettslag. Vi tror at vi, bydelen og byen kan tjene stort på at flere barn blir aktive i idrett, samtidig som at både de og deres foreldre får ta del i et herlig fellesskap.

Bakgrunn for prosjektet

Færre driver med idrett i Stavanger øst enn i andre deler av byen. Flere barn blir inaktive, og mister et mulig sosialt samlingspunkt i oppveksten. Vi ønsker å snu denne trenden - både for å styre folkehelse, men også integrering i et område med nesten 30 prosent innvandrere.

Om Brodd Fotball Stavanger

Brodd Fotball ble stiftet i 1913 - og er den eneste fotballklubben i Storhaug bydel i Stavanger. Vi har over 750 medlemmer fra alle samfunnslag. Klubben er kjent for sin utpregede sosiale profil. Hos oss er det plass til alle, og begrep som "elitelag", "akademi" og lignende eksisterer knapt. 

"Idretten er fargeblind" er klubbens prosjekt for god integrering av bydelens barn og unge med nærmere 30 prosent innvandrerandel. Prosjektet har fått mye oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt.

Se NRK Dagsrevyens innslag om "Bli med!"-prosjektet:

       BLI MED!-UTVIKLINGEN

4-5 ÅRINGER

LEK OG MORO

Spillere født 2016-2017 starter opp i september 2021, og får prøve seg for første gang sammen med andre barn med ball. Alle øvelser handler om bevegelse og lek sammen med andre barn. Treningene vil bli onsdager klokken 17.00-17.45 for jentene og 17.45-18.30 for guttene. Første trening onsdag 1.september 2021.

6-ÅRINGER

MEST LEK OG MORO

Spillere født 2015 leker og er i aktivitet med hele kroppen en gang i uken. Treningene er tirsdager klokken 17.00 for jentene og klokken 17.45 for guttene. Alle spillere får en ball hver, og lærer seg å beherske denne på sin måte. Spillerne trenes av foreldre med spesiell interesse for idrett - og foreldrene kurses i grasrottrenerutdanningen til NFF - også det helt gratis, naturligvis!

7-ÅRINGER

KAMPER OG TURNERINGER

Spillere født 2014 får spille både turneringer og seriespill delt opp i ulike lag. I Brodd er det viktig at alle spillerne får venner eller noen de kjenner på eget lag. Vi lærer barna samspill, men fortsatt er det ball-lek og aktivisering av kroppen som er det viktigste i denne alderen. Guttene trener torsdager klokken 17.15. Jentene trener mandager klokken 17.30.

Slik blir du med i Brodd:

Møt på trening!

Alle barn født 2016,2015,2014 kan møte opp på trening uten å ta kontakt på forhånd, men vi ber foresatte følge barna til trening. Treningstidene finner du her: https://www.broddfk.no/treningstider/

Registrer barnet!

For at du som foresatt skal varsles om avlyste treninger, kamper osv, må barnet registreres med kontaktinfo her

Finn foreldrerolle

I Brodd er vi avhengige av at foreldre bidrar. Enten som trenere, som lagledere, som sosialministere eller som dugnadsarbeidere. Finn den rollen som passer deg best!

Følg opp!

De aller fleste barna har med seg voksne til og fra trening. Det er viktig. Både for at barnet skal kjenne trygghet på trening, men også for at du som voksen skal skape et felleskap i klubben.

Medlemskontigent

Medlemskontingenten for barn i Brodd er i 2021 på kr 1600. For spillere født 2014, 2015, 2016 sendes imidlertid faktura direkte til klubbens kasserer som betaler den for deg. Du ser aldri regningen fra oss

Dugnad

Dere slipper ikke unna dugnad som foreldre. Ikke fordi vi klør etter å ta inn det tapte i inntekter, men fordi det er en viktig del av vår virksomhet. At alle bidrar til å holde hjulene i gang. Dugnad er feks kioskvakter, vakthold og loddsalg i svært liten utstrekning.

Utstyr

Alle spillerne får utdelt gratis en "Brodd Rookie"-spillerdrakt som de kan bruke fram til de begynner i 2,klasse. Fotballsko og leggbeskyttere må dere kjøpe selv. Hos Intersport Forus får dere 28 prosent rabatt på sko.

Slutte?

Hvis ditt barn ønsker å slutte med fotballen, håper vi du tar deg tid til å fylle ut et "slutteskjema" som du finner på broddfk.no slik at vi blir bedre kjent med årsaken. 

Og husk: Du er alltid velkommen tilbake!